Hợp tác công-tư xây dựng vùng nguyên liệu bền vững quy mô lớn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025
16:00 25/05/2022

Ngày 25/5, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk phối hợp Tổ chức Sáng kiến Thương mại bền vững (IDH), Công ty JDE tổ chức họp Ban Chỉ đạo Chương trình cảnh quan bền vững tỉnh Đắk Lắk năm 2022 và thảo luận định hướng xây dựng vùng nguyên liệu bền vững quy mô lớn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại
06:06 21/05/2022

Đảng ta luôn xác định nông nghiệp, nông dân, nông thôn là vấn đề có tính chiến lược và là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Vấn đề này được Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII dành nhiều tâm sức và thời gian tập trung nghiên cứu, thảo luận, xem xét và quyết định, thu hút sự quan tâm, kỳ vọng của nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Nghệ An, dấu ấn hành trình đổi mới
05:00 19/05/2022

Với quá trình liên tục, bền bỉ đổi mới, sáng tạo nhiệm kỳ 2020-2025 tỉnh Nghệ An tập trung vào xây dựng và thực hiện các chương trình, đề án đổi mới mô hình tăng trưởng, thực hiện các đột phá phát triển kinh tế-xã hội, trong đó tập trung vào phát triển công nghiệp và hệ thống kết cấu hạ tầng; nông nghiệp, nông thôn; du lịch, dịch vụ và thương mại; kinh tế biển và vùng ven biển; các vùng trọng điểm và hệ thống đô thị; hoàn thiện cơ chế chính sách và phát triển doanh nghiệp. Nghệ An đã và đang ghi những dấu ấn trong hành trình hiện thực hóa mục tiêu trở thành tỉnh khá của khu vực phía bắc.

Quản lý, khai thác tốt đường cao tốc
05:13 13/05/2022

Theo mục tiêu của Chính phủ, đến năm 2030, nước ta sẽ có khoảng 5.000 km đường bộ cao tốc, bao gồm tuyến cao tốc trục dọc bắc-nam phía đông, cùng hệ thống cao tốc ở cả ba miền và đường vành đai Vùng Thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh với tổng mức đầu tư gần 40 tỷ USD.

Giải pháp khơi thông dòng vốn thị trường bất động sản
00:44 10/05/2022

Vừa qua tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam phối hợp Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam, dưới sự bảo trợ của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam tổ chức hội thảo "Khơi thông dòng vốn cho thị trường bất động sản".

Cơ giới hóa nông nghiệp tại Nam Trung Bộ
05:30 09/05/2022

Những năm qua, các tỉnh Nam Trung Bộ tập trung phát triển cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất nông nghiệp. Công tác này giúp giải phóng sức lao động, giảm chi phí sản xuất, góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiệu quả và bền vững.

Sản xuất công nghiệp phục hồi
05:20 09/05/2022

Đến nay, sản xuất tại các trung tâm công nghiệp ở phía bắc đã có dấu hiệu phục hồi tích cực, đóng góp đáng kể vào mức tăng trưởng kinh tế của các địa phương nói riêng, của cả nước nói chung. Thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả với dịch Covid-19, từ nay đến cuối năm 2022, các tỉnh, thành phố tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, đưa sản xuất công nghiệp trở thành động lực tăng trưởng, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

Tạo lập niềm tin thị trường
05:17 09/05/2022

Phản ứng tiêu cực kéo dài của thị trường chứng khoán những ngày vừa qua đã vượt ra ngoài dự báo của cơ quan quản lý và các chủ thể tham gia thị trường. Thanh lọc thị trường là việc làm cần thiết sau thời gian tăng trưởng nóng, nhưng phải bảo đảm duy trì sự phát triển bền vững của kênh huy động vốn và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư.