Tiếp nhận tài trợ Chương trình "Máy tính cho em"

Thứ Sáu, 15-10-2021, 18:45
Lễ tiếp nhận tài trợ lần thứ nhất Chương trình "Máy tính cho em".

Ngày 15/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ tiếp nhận tài trợ lần thứ nhất Chương trình "Máy tính cho em" do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát động.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, do ảnh hưởng dịch Covid-19, nhiều địa phương tổ chức dạy học trực tuyến nhưng nhiều học sinh khó khăn chưa có thiết bị để học tập. Để hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã triển khai Chương trình “Máy tính cho em”.

Sau 1 tháng triển khai, toàn ngành giáo dục đã vận động ủng hộ, đóng góp được 108 tỷ 695 triệu đồng; gần 30 nghìn máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh; 70 nghìn thiết bị hỗ trợ học trực tuyến khác. Số tiền và máy tính đợt này được phân bổ về các địa phương và học sinh theo tiêu chí của Công văn 3961/BGDĐT-CĐN ngày 10/9 theo đối tượng: Học sinh hộ nghèo, hộ cận nghèo và học sinh có bố hoặc mẹ chết do dịch Covid-19.

Chương trình nhân văn và ý nghĩa này tiếp tục được triển khai trong toàn ngành cũng như toàn xã hội, hướng đến mục tiêu cung cấp trang thiết bị học tập chất lượng, đúng chuẩn cho hơn 1,2 triệu học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên toàn quốc, không chỉ đáp ứng nhu cầu dạy và học trực tuyến, mà còn hướng tới mục tiêu xã hội số như trong Chương trình "Sóng và máy tính cho em" do Thủ tướng Chính phủ phát động.

QUỲNH NGUYỄN