780 nhà ở cho người có công và hộ đặc biệt khó khăn

Thứ Tư, 16-09-2020, 09:55
Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy dự lễ trao nhà “Đại đoàn kết” cho bệnh binh 2/3 Nguyễn Văn Định, trú xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, ngày 15-9.

Thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ người có công, hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở năm 2020, HĐND tỉnh Yên Bái ra Nghị quyết số 08/2020 hỗ trợ mỗi hộ làm nhà mới 40 triệu đồng, hộ sửa chữa nhà được hỗ trợ 20 triệu đồng.

Qua tuyên truyền, rà soát toàn tỉnh có 780 hộ đăng ký được phê duyệt theo Đề án (làm mới 618 nhà, sửa chữa 162 nhà).

Đến ngày 15-9, toàn tỉnh có 777 gia đình đã khởi công làm nhà, đã đưa vào sử dụng 732 nhà, đang làm đạt khối lượng từ 70% trở lên 45 nhà.

Với nhiều hình thức vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, vận động các dòng họ, người thân tương thân, tương ái giúp đỡ xây dựng nhà mới cho hộ đặc biệt khó khăn, nhiều địa phương đã làm vượt  64 nhà. Điển hình: huyện Yên Bình vượt 30 nhà, huyện Văn Yên vượt tám, thị xã Nghĩa Lộ và Văn Chấn vượt năm nhà, huyện Mù Cang Chải vượt ba nhà.

Được biết, các cá nhân trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đóng góp hỗ trợ làm mới 10 nhà; tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đóng góp hỗ trợ 10 hộ gia đình người có công, hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở.

Đến ngày 15-9, đã hoàn thành và gắn biển nhà “Đại đoàn kết” trước dịp Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức vào cuối tháng 9-2020.

Đây là việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần tương thân tương ái đối với các gia đình người có công, hộ nghèo đặc biệt khó khăn, nhằm cải thiện điều kiện về nhà ở, yên tâm phát triển kinh tế để thoát nghèo bền vững. 

THANH SƠN