Gắn kết công tác cộng đồng tại Lào

Thứ Bảy, 28-12-2019, 20:47
Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng thông báo tình hình phát triển kinh tế, xã hội đất nước tại hội nghị.

NDĐT - Chiều 28-12, tại Thủ đô Vientiane (Lào), Đại sứ quán Việt Nam tại Lào phối hợp Tổng hội người Việt Nam tại Lào tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác về người Việt Nam ở Lào năm 2019 và phương hướng công tác năm 2020. Tham dự có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng, các Tổng lãnh sự Việt Nam tại Lào, đại diện Tổng hội, các hội người Việt Nam tại các tỉnh, đại diện các cơ quan Việt Nam bên cạnh Đại sứ quán.

Báo cáo kết quả công tác người Việt Nam ở Lào năm 2019, Tham tán, Thường trực Ban Công tác cộng đồng Đại sứ quán, Bùi Chí Mạnh nhấn mạnh, trong năm 2019, công tác cộng đồng đã thực hiện rất tốt ba vấn đề lớn. Đó là: thứ nhất là đã thực hiện tốt tám nội dung trong kế hoạch công tác năm 2019, như củng cố lực lượng nòng cốt lãnh đạo Tổng hội và Hội tại các tỉnh; tăng cường phối hợp giữa các tỉnh/thành hội với Tổng hội; thúc đẩy giải quyết giấy tờ pháp lý cho bà con; đẩy mạnh công tác dạy và học tiếng Việt; chăm lo đời sống tinh thần của cộng đồng; xây dựng Quỹ hỗ trợ cộng đồng; giải quyết một số vấn đề liên quan trụ sở các tổ chức hội.

Tại Hội nghị, sau khi thông báo tình hình phát triển kinh tế, xã hội đất nước, giải đáp một số vấn đề liên quan đến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với kiều bào tại nước ngoài, trong đó có Lào, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng đã cùng trực tiếp thảo luận các vấn đề mà các đại biểu quan tâm.

Một số vấn đề quan trọng được nêu ra tại hội nghị đó là: việc tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương lần đầu tiên thực hiện tại Lào; các hoạt động hướng về nguồn, đặc biệt là việc lựa chọn và cử tham gia đoàn kiều bào đi thăm và ủng hộ quân và dân huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 cũng như tham gia các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của hai nước tại Việt Nam cũng như ở Lào.

Hội nghị nhất trí một số phương hướng nhiệm vụ năm 2020, trong đó tập trung tổ chức Tết cộng đồng cho bà con kiều bào tại Vientiane và các tỉnh; Tổng hội người Việt Nam tại Lào tổ chức Đại hội khóa III và một số tỉnh hội tổ chức Đại hội nhiệm kỳ; tăng cường phối hợp hơn nữa giữa các tổ chức hội đoàn cộng đồng với Đại sứ quán và các cơ quan Việt Nam tại Lào.

Tổng kết hội nghị, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng cho rằng, công tác bảo hộ công dân nói chung, việc hỗ trợ, giúp đỡ giải quyết giấy tờ pháp lý đối với bà con kiều bào nói riêng luôn là một trong những nhiệm vụ chính của các cơ quan Việt Nam tại Lào, vì vậy, các hội cộng đồng người Việt Nam tại Lào cần đề cao trách nhiệm của mình. Lãnh đạo các hội ngay từ đầu năm 2020 cần triển khai những nội dung đã được thống nhất tại hội nghị. Đại sứ quán Việt Nam tại Lào sẽ dành sự hỗ trợ hết sức về vật chất và tinh thần, đặc biệt là phối hợp các cơ quan hữu quan của Lào giải quyết những vấn đề bà con quan tâm.

Ngoài ra, Tổng hội cần tăng cường vai trò lãnh đạo trong cộng đồng người Việt Nam tại Lào thông qua Hội người Việt Nam tại các tỉnh. Đại sứ Nguyễn Bá Hùng nhấn mạnh, cần tập trung việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện kỷ niệm liên quan lãnh tụ hai nước; thực hiện tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương cũng như các hoạt động hướng về nguồn và vấn đề dạy và học tiếng Việt tại Lào.

Các đại biểu dự hội nghị quan tâm nhiều vấn đề dạy và học tiếng Việt tại Lào.

Tin, ảnh: XUÂN SƠN - DUY TOÀN