Nghiên cứu giống thủy cầm chất lượng cao phục vụ sản xuất

Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên ở xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên có chức năng nghiên cứu khoa học, nuôi giữ giống gốc, chọn lọc, lai tạo, bảo tồn nguồn gien và chuyển giao giống thủy cầm phục vụ sản xuất, phát triển ngành nông nghiệp.

Nghiên cứu giống thủy cầm chất lượng cao phục vụ sản xuất

Từ năm 2019 đến nay, Trung tâm đã thực hiện nhiều đề tài cấp nhà nước về lai, chọn, tạo các giống thủy cầm chất lượng cao. Mỗi năm, Trung tâm thực hiện chuyển giao công nghệ khoảng 2,5 triệu con giống bảo đảm chất lượng phục vụ chăn nuôi ở các địa phương.

Nghiên cứu giống thủy cầm chất lượng cao phục vụ sản xuất -0

Ảnh: Vũ Sinh