Nghề giáo - Một nghề cao quý

“Có một nghề bụi phấn bám đầy tay, có một nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý, đó là nghề giáo”. Trong suốt nhiều năm qua với tấm lòng yêu trẻ, yêu nghề, đội ngũ giáo viên Việt Nam vẫn luôn vững tay chèo, không ngừng đổi mới, vẹn tròn sứ mệnh trồng người thiêng liêng đưa lớp lớp thế hệ học trò cập bến bờ tri thức.