Khánh thành Nhà trưng bày “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Cách mạng Việt Nam” ở Đồng Tháp

Thứ Năm, 19-05-2022, 17:03
Khánh thành Nhà trưng bày “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Cách mạng Việt Nam”.

Chiều 19/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ khánh thành Nhà trưng bày “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Cách mạng Việt Nam”. Công trình được khởi công năm 2018, trong khuôn viên Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc.

Công trình có tổng mức đầu tư hơn 9,5 tỷ đồng, diện tích trưng bày 600m2, với hơn 200 hình ảnh, hiện vật, được trưng bày theo 6 chuyên đề phản ánh một cách hệ thống cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với từng giai đoạn lịch sử của dân tộc.

Cụ thể, thời thơ ấu của Chủ tịch Hồ Chí Minh và hành trình đi tìm đường cứu nước; Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập chính Đảng của giai cấp công nhân Việt Nam, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam giai đoạn tiền khởi nghĩa; Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo Cách mạng Tháng Tám thắng lợi và sáng lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo xây dựng cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền bắc và đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; Đảng bộ, nhân dân Đồng Tháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Nhà trưng bày được đưa vào sử dụng góp phần phục vụ tốt hơn nhu cầu tham quan, học tập, tìm hiểu, nghiên cứu về quê hương, gia đình, thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về những cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam; góp phần tích cực tuyên tuyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, truyền thống lịch sử cách mạng, tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ.

Nhà trưng bày góp phần phát huy, lan tỏa giá trị của Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc, là món quà tri ân tưởng nhớ đến công lao to lớn của Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - một tấm gương hiếu học, một nhà nho yêu nước, thương dân, người có công sinh thành, giáo dục, hình thành một nhân cách lớn, một danh nhân văn hóa thế giới, một lãnh tụ kiệt xuất của dân tộc ta.

“Đây là một công trình văn hóa có ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc nhằm ghi nhớ những cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công cuộc đấu tranh giành độc lập chủ quyền, thống nhất đất nước, đặc biệt là vị trí, vai trò hết sức quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam, công trình thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta; thể hiện sự kính trọng vô bờ bến và tình cảm sâu nặng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đồng Tháp đối với Bác Hồ kính yêu”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu bày tỏ.

Ông Đoàn Tấn Bửu đề nghị các sở, ngành tiếp tục nâng cao hiệu quả phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch, kinh tế địa phương tương xứng với tiềm năng, giá trị của di tích lịch sử-văn hóa quốc gia và điểm du lịch tiêu biểu của tỉnh.

Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
HỮU NGHĨA