Khai mạc triển lãm chuyên đề “Vị tướng huyền thoại”

Thứ Sáu, 20-08-2021, 17:17
Không gian trưng bày của triển lãm.

Hơn 200 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu được chọn lọc để giới thiệu đến cán bộ, chiến sĩ và nhân dân về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại triển lãm chuyên đề “Vị tướng huyền thoại”.

Triển lãm do Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam phối hợp Bảo tàng Công an nhân dân, Thư viện Quân đội và gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp tổ chức chiều 20/8, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911-25/8/2021). Qua đó, góp phần tri ân, tôn vinh những cống hiến to lớn, đặc biệt xuất sắc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, nhân dân ta; tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ tích cực học tập và noi theo tấm gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Khai mạc triển lãm chuyên đề “Vị tướng huyền thoại” -0

Các đại biểu tham quan triển lãm. 

Triển lãm được bố cục thành bốn không gian trưng bày chính. Phần một có chủ đề “Bên dòng Kiến Giang” giới thiệu những hình ảnh, tài liệu tiêu biểu về truyền thống quê hương, gia đình đã hun đức tâm hồn, tinh thần yêu nước, ý chí cách mạng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Phần hai “Đường đến Cách mạng”, giới thiệu nhiều hình ảnh, tài liệu, hiện vật phản ánh quá trình tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1925-1939 của người thanh niên Võ Nguyên Giáp; quá trình bắt đầu sự nghiệp quân sự từ năm 1940 đến khi thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân ngày 22/12/1944 và những đóng góp quan trọng của đồng chí Võ Nguyên Giáp trong thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Tại phần ba “Đại tướng huyền thoại”, trưng bày những hình ảnh, tài liệu, hiện vật phản ánh vai trò to lớn, những cống hiến đặc biệt của Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Không gian trưng bày cuối cùng với chủ đề “Vị tướng của nhân dân” giới thiệu các hình ảnh, tài liệu, hiện vật khắc họa cuộc sống đời thường của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tình cảm của Đại tướng với nhân dân, đồng chí, đồng đội và bạn bè quốc tế.

Tại triển lãm, nhiều hiện vật tiêu biểu, gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, gồm: Súng ngắn của đồng chí Võ Nguyên Giáp sử dụng chỉ huy Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đánh thắng trận đầu tiên Phai Khắt, Nà Ngần ngày 24 và 25/12/1944; Sắc lệnh số 110-SL ngày 20/01/1948 của Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về việc phong cấp Đại tướng cho đồng chí Võ Nguyên Giáp; Mệnh lệnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày 07/4/1975 trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử; Bộ bàn ghế do Đại tướng Võ Nguyên Giáp sử dụng để làm việc và tiếp đón đồng bào, chiến sĩ, các vị khách quốc tế tại số nhà 30 Hoàng Diệu, Hà Nội…

MINH THÚY