Ngân hàng Tiên phong chặn đứng vụ lừa đảo qua hệ thống SWIFT

NDO -

NDĐT - Ngân hàng Tiên Phong (TPBank) cho biết họ đã chặn đứng một vụ lừa đảo chuyển tiền liên quan đến hệ thống nhắn tin SWIFT.

Một điểm giao dịch của TPBank (ảnh TPBank).
Một điểm giao dịch của TPBank (ảnh TPBank).

Theo hãng tin Reuters, hôm 15-5, TPBank cho biết trong quý IV năm 2015 họ đã nhận diện được một yêu cầu khả nghi từ hệ thống nhắn tin SWIFT để chuyển hơn một triệu Euro.

TPBank cho biết họ đã chặn đứng hành động tấn công này và ngay lập tức liên lạc với các bên liên quan để ngăn chặn việc chuyển tiền của bọn tội phạm.

Trong thông báo của mình, ngân hàng cho biết vụ tấn công đã không gây ra bất kỳ thiệt hại nào, không ảnh hưởng đến hệ thống SWIFT và hệ thống giao dịch giữa ngân hàng và khách hàng.

Theo hãng tin Reuters, ngân hàng cho biết hệ thống chuyển tiền được sử dụng là hạ tầng thuê của một đối tác khác để kết nối với hệ thống nhắn tin SWIFT. Tuy nhiên, TPBank đã không cho biết tên của đối tác này, cho dù ngân hàng cho biết họ đã không còn làm việc với đối tác này và chuyển sang một hệ thống mới có mức độ bảo mật cao hơn và kết nối trực tiếp với hệ thống SWIFT.

Vào thời điểm này, chưa rõ thời điểm mà SWIFT nhận ra được vụ tấn công vào TPBank và nếu có thì họ đã có những hành động nào để ngăn chặn các vụ tấn công tương tự hay cảnh báo cho khách hàng khác của SWIFT. SWIFT từ chối đưa ra bình luận về thông tin mà TPBank xác nhận.

Trước đó, vào tháng 2, một vụ tấn công tương tự đã nhắm vào một ngân hàng ở Bangladesh và lấy đi khoảng 100 triệu USD.