Ngân hàng Phát triển Việt Nam được cấp mới ba mã trái phiếu

NDO -

NDĐT – Ngày 16-10-2015, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và ba mã trái phiếu mới cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Mã mới BVDB15235

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 72/2015/GCNTP-VSD ngày 16-10-2015 và cấp mã trái phiếu cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam như sau:

Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Trụ sở chính: 25A, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 16-10-2015.

Tên chứng khoán: Trái phiếu Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Mã chứng khoán: BVDB15235

Mã ISIN: VNBVDB152353

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu được chính phủ bảo lãnh

Số lượng chứng khoán đăng ký: 500.000 trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 50.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 19-10-2015, VSD nhận lưu ký số trái phiếu đăng ký trên.

Mã mới BVDB15221

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 71/2015/GCNTP-VSD ngày 16-10-2015 và cấp mã trái phiếu cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam như sau:

Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Trụ sở chính: 25A, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 16-10-2015.

Tên chứng khoán: Trái phiếu Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Mã chứng khoán: BVDB15221

Mã ISIN: VNBVDB152213

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu được chính phủ bảo lãnh

Số lượng chứng khoán đăng ký: 500.000 trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 50.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 19-10-2015,VSD nhận lưu ký số trái phiếu đăng ký trên.

Mã mới BVDB15204

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 70/2015/GCNTP-VSD ngày 16-10-2015 và cấp mã trái phiếu cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam như sau:

Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Trụ sở chính: 25A, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 16-10-2015.

Tên chứng khoán: Trái phiếu Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Mã chứng khoán: BVDB15204

Mã ISIN: VNBVDB152049

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu được chính phủ bảo lãnh

Số lượng chứng khoán đăng ký: 19.000.000 trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 1.900.000.000,000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 19-10-2015, VSD nhận lưu ký số trái phiếu đăng ký trên.

Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) được thành lập trên cơ sở Quỹ Hỗ trợ Phát triển theo quyết định 108/2006/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 19-5-2006.

Là một đơn vị cho vay chính sách phi lợi nhuận, với số vốn điều lệ lên tới 10 nghìn tỷ đồng. Cùng với Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam, VDB có mục tiêu đóng góp vào quá trình xóa đói giảm nghèo thông qua các khoản vay cho các công trình xây dựng thủy lợi và giao thông nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng cho các làng nghề, xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội cho các vùng sâu, vùng xa và hỗ trợ xuất khẩu.

So với các NHTM khác, Ngân hàng Phát triển có sự khác biệt là tổ chức tài chính thuộc sở hữu 100% của Chính phủ, không nhận tiền gửi từ dân cư. Do hoạt động của ngân hàng không vì mục đích lợi nhuận nên được hưởng một số ưu đãi đặc biệt như không phải dự trữ bắt buộc, không phải tham gia bảo hiểm tiền gửi, được Chính phủ bảo đảm khả năng thanh toán, được miễn nộp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, ngân hàng vẫn chịu sự điều tiết của Luật các tổ chức tín dụng, do vậy vẫn phải chấp hành các quy định trong việc thực hiện chính sách tiền tệ, chính sách tín dụng, và quản lý ngoại hối của Ngân hàng nhà nước.

Hoạt động của VDB bao gồm: Hoạt động huy động vốn; Hoạt động tín dụng; Hoạt động ủy thác và nhận ủy thác; Tham gia thị trường liên ngân hàng; tổ chức thanh toán nội bộ; cung cấp các dịch vụ thanh toán, dịch vụ ngoại hối và các dịch vụ ngân hàng khác cho khách hàng; thực hiện hoạt động ngoại hối; tham gia hệ thống thanh toán trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.