NFSC: Năm 2016 ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy đầu tư và tiêu dùng trong nước

NDO -

NDĐT- Uỷ ban Giám sát tài chính Quốc gia (NFSC) vừa công bố Báo cáo về tình hình kinh tế vĩ mô 10 tháng đầu năm, đã đánh giá kinh tế vĩ mô ổn định và được duy trì, tăng trưởng tiếp tục đà phục hồi; do đó NFSC vẫn giữ nguyên dự báo từ đầu năm về mức tăng trưởng GDP 6,5% của năm 2015. Đồng thời cũng dự báo kinh tế Việt Nam sẽ đối mặt với nhiều thách thức và tốc độ tăng trưởng kinh tế sẽ trong khoảng 6,5%-6,7%.

NFSC: Năm 2016 ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy đầu tư và tiêu dùng trong nước

Kinh tế vĩ mô ổn định và được duy trì

NFSC đánh giá lạm phát thấp và ổn định, cho dù trong tháng 10 lạm phát (so cùng kỳ năm 2014) giảm xuống 0% (bằng mức của tháng trước đó) nhưng lạm phát cơ bản vẫn ở mức 2,4%, là mức ổn định của lạm phát cơ bản trong suốt 8 tháng gần đây.

Căn cứ diễn biến của giá dầu, NFSC giữ nguyên dự báo lạm phát năm 2015 ở mức 2%. Lạm phát ở mức thấp trong năm 2015 là nhân tố để duy trì mặt bằng lãi suất thấp. Do vậy, theo NFSC, mặt bằng lãi suất sẽ tiếp tục duy trì ở mức lãi suất thấp hợp lý trong năm 2015.

Do giá dầu thô giảm mạnh nên việc thu ngân sách gặp khó khăn, tuy nhiên dự báo năm 2015 tổng thu ngân sách nhà nước vẫn đạt và vượt dự toán. Tính lũy kế 15/10 tổng thu NSNN đạt 709,8 nghìn tỷ đồng, bằng 77,9% dự toán, tăng 5,6% so cùng kỳ (cùng kỳ 2014 đạt 85,9% dự toán, tăng 17,5%).

Theo NFSC, thu ngân sách tăng khá nhờ đóng góp lớn từ các khoản thu nội địa, tuy nhiên, thu sản xuất kinh doanh (chiếm tới 75,6% thu nội địa theo dự toán 2015) lại có mức tăng chậm hơn so cùng kỳ 2014, kể cả sau khi đã loại trừ nguồn thu từ cổ tức và lợi nhuận còn lại của doanh nghiệp nhà nước. Mặc dù vậy, ước tính đến cuối năm 2015 thu ngân sách sẽ đạt và vượt mục tiêu đề ra, cụ thể tổng thu ngân sách ước đạt 927,5 nghìn tỷ đồng, vượt 1,8% so với dự toán và đạt mức tăng 7,4% so với cùng kỳ 2014.

Tăng trưởng tiếp tục đà phục hồi

NFSC cho rằng, động lực chính cho tăng trưởng là ngành công nghiệp và xây dựng, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo. Tăng trưởng (GDP) khu vực công nghiệp và xây dựng 9 tháng đầu năm 2015 ở mức 9,57%, cao gần gấp đôi mức tăng của cùng kỳ 2014 (5,75%); trong khi, tăng trưởng của khu vực dịch vụ hầu như không tăng và của khu vực nông-lâm-ngư nghiệp giảm so với cùng kỳ 2014 (giảm từ 2,94% xuống 2,08%).

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 10 tháng đầu năm 2015 tăng 9,7%, cao hơn nhiều so với mức 6,9% của cùng kỳ năm 2014; trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10% (so với mức 8,4% của cùng kỳ 2014). Ngoài ra, cầu của các nước trong khu vực còn yếu phần nào tác động tới tình trạng sản xuất trong nước, số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới giảm tháng thứ 4 liên tiếp.

Kim ngạch xuất khẩu 10 tháng đầu năm 2015 tăng 8,5% so với cùng kỳ 2014; tuy nhiên, xuất khẩu tăng trưởng khá là nhờ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài khi xuất khẩu của khu vực trong nước 10 tháng đầu năm 2015 giảm 3,3% so với (cùng kỳ 2014, cùng kỳ 2014 tăng 12,9%).

Tính chung 10 tháng, tỷ lệ nhập siêu/tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ở mức 3,1%, tỷ lệ này có xu hướng giảm dần so với các tháng trước đó và thấp hơn so với chỉ tiêu đề ra của Quốc hội là 5%.

Theo NFSC, tình hình doanh nghiệp tiếp tục được thiện, theo đó số doanh nghiệp thành lập mới trong 10 tháng đầu năm 2015 tăng 29,2% về lượng và 37,9% về vốn (so với cùng kỳ 2014). Trong khi đó, số doanh nghiệp giải thể, chấm dứt hoạt động giảm 2,6% so với cùng kỳ năm 2014. Đầu tư tư nhân/GDP 9 tháng đầu năm 2015 ở mức 12,1%, cao hơn mức 11,8% cùng kỳ 2014.

Trên cơ sở dự báo môi trường kinh tế 2015, NFSC kiến nghị chính sách vĩ mô những tháng cuối năm và 2016 cần tập trung ưu tiên cho hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy đầu tư, tiêu dùng trong nước.