Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các đại biểu tham quan Trung tâm thông tin chỉ đạo điều hành thông minh của tỉnh.

Lạng Sơn thí điểm Nền tảng cửa khẩu số

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành văn bản về việc chính thức triển khai thí điểm Nền tảng cửa khẩu số. Theo đó, các doanh nghiệp và cơ quan chức năng liên quan sẽ chính thức sử dụng thí điểm Nền tảng cửa khẩu số từ ngày 14/1 tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc) và triển khai tại cửa khẩu Tân Thanh (huyện Văn Lãng) từ ngày 19/1.