Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước

NDO -

NDĐT- Kiểm toán Nhà nước và Hiệp hội Kế toán Công chứng Vương quốc Anh (ACCA) phối hợp tổ chức hội thảo “Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước qua hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước”.

Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước

Hội thảo có sự tham dự của Giáo sư Teo Chee Khiang, nguyên Phó Tổng kiểm toán Singapore, các chuyên gia đến từ Kiểm toán Nhà nước (KTNN), Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, một số cơ quan của Chính phủ, các bộ, ngành và Thành phố Hà Nội, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, các trường đại học, học viện, viện nghiên cứu, các hiệp hội nghề nghiệp.

Theo Phó Tổng KTNN Đoàn Xuân Tiên, nền kinh tế nước ta đã và đang đổi mới sâu sắc, toàn diện, đang tìm kiếm mô hình phát triển, tăng trưởng kinh tế để tiếp tục phát triển bền vững. Nhà nước đang thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế, trong đó có tái cấu trúc lại tài chính nhà nước và đầu tư từ tài chính nhà nước. Nền tài chính quốc gia cũng đã và đang đổi mới khá sâu sắc, tiềm lực và quy mô tài chính quốc gia đang tăng cường.

Chính vì vậy, mục tiêu của hội thảo là nhằm lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan của Chính phủ, các bộ, ngành, các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà quản lý trong và ngoài nước nhằm tăng cường năng lực của KTNN trong việc xây dựng, triển khai thực hiện các phương pháp kiểm toán và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước qua hoạt động kiểm toán của KTNN.

Hội thảo đã tập trung nghiên cứu các yêu cầu đặt ra trong việc quản lý, sử dụng các nguồn lực công từ nhiều góc độ khác nhau: các nhà quản lý kinh tế, các nhà khoa học, các hiệp hội nghề nghiệp,…; thảo luận, làm rõ mục đích, ý nghĩa của việc xác định các tiêu chí đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong NTNN.

Đồng thời, đánh giá thực trạng và phương pháp xác định các tiêu chí đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong kiểm toán các đơn vị quản lý tài chính công thuộc các lĩnh vực: ngân sách, dự án đầu tư xây dựng công trình, chương trình mục tiêu quốc gia, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, tổ chức tài chính ngân hàng. Từ đó, phân tích các kết quả đã đạt được cũng như những hạn chế còn tồn tại; thảo luận và đề xuất những giải pháp hoàn thiện.

Cũng tại hội thảo, các thảo luận về kinh nghiệm xác định các tiêu chí đánh giá trong kiểm toán nhà nước của KTNN Singapore; định hướng phương pháp xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá trong kiểm toán hoạt động của KTNN Việt Nam cũng được các đại biểu quan tâm sâu sắc.