Nâng cao hiệu quả công tác giám sát của Hội đồng nhân dân

Đảng đoàn Hội đồng nhân dân TP Hà Nội vừa xây dựng Dự thảo Chuyên đề “Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát, chất vấn, giải trình của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân các cấp TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026”. Dự thảo đã nhận được nhiều ý kiến tâm huyết của chính những người trong cuộc, nhằm nâng cao hơn chất lượng, hiệu lực, hiệu quả giám sát, chất vấn, giải trình của Hội đồng nhân dân các cấp.
0:00 / 0:00
0:00

Theo Dự thảo Chuyên đề, Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp TP Hà Nội sẽ tăng cường giám sát chuyên đề, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát thông qua thẩm tra, xem xét các báo cáo tại kỳ họp HĐND. Cùng với đó, các cấp HĐND sẽ không ngừng đổi mới hình thức, nội dung, nâng cao chất lượng chất vấn và xem xét trả lời chất vấn tại kỳ họp, tăng cường tổ chức hoạt động chất vấn, giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND các cấp. Đồng thời tăng cường hiệu lực, hiệu quả bảo đảm việc thực hiện các Nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát.

Đáng chú ý, hằng năm, HĐND các cấp sẽ xây dựng kế hoạch hoạt động, lưu ý cụ thể số cuộc giám sát, chất vấn, giải trình của HĐND, Thường trực HĐND các cấp. Về giám sát tại kỳ họp, hằng năm tại hai kỳ họp thường lệ, HĐND các cấp tổ chức giám sát thông qua hoạt động chất vấn; thực hiện lấy phiếu tín nhiệm những người do HĐND bầu theo quy định của luật và hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Về giám sát giữa hai kỳ họp, hằng năm, HĐND các cấp ban hành nghị quyết thực hiện giám sát chuyên đề ít nhất hai cuộc và Thường trực HĐND các cấp xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện giám sát chuyên đề ít nhất hai cuộc. Tăng giám sát thông qua tổ chức chất vấn, giải trình tại các phiên họp của Thường trực HĐND các cấp, trong đó hằng năm tổ chức hai phiên họp có chất vấn, giải trình.

Để hoạt động giám sát, tổ chức chất vấn, giải trình của HĐND các cấp TP Hà Nội đi vào thực chất hơn, đóng góp ý kiến cho Dự thảo Chuyên đề, các ý kiến cho rằng, cần đổi mới phương thức triển khai với những giải pháp mạnh mẽ hơn, trong đó cần có sự phối hợp, vào cuộc chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan.

Phó Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ, Phùng Mỹ Ngà cho rằng, để nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, trước hết cần quan tâm bồi dưỡng, huấn luyện kỹ năng nghiệp vụ, nhất là nâng cao tinh thần trách nhiệm của đại biểu HĐND trong thực hiện quy trình, thủ tục, trình tự cuộc giám sát, chất vấn hoặc giải trình.

Cùng với đó cần lựa chọn nội dung cho thiết thực, tập trung vào các vấn đề dân sinh bức xúc, dễ phát sinh vi phạm, còn vướng mắc để giám sát, chất vấn, giải trình, nhằm kiến nghị giải pháp tháo gỡ, phòng ngừa sai phạm. Sau giám sát, giải trình, chất vấn thì việc đôn đốc thực hiện kết luận cần được đeo bám; chuyển hồ sơ sang Ủy ban kiểm tra hoặc cơ quan điều tra khi thấy có dấu hiệu vi phạm.

Phó Chủ tịch HĐND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Ngọc Phương chia sẻ: Kinh nghiệm từ thực tiễn tại địa phương cho thấy, để hoạt động giám sát, khảo sát, giải trình, chất vấn đạt hiệu quả thực chất, đòi hỏi các ban của HĐND quận cần chủ động dành nhiều thời gian nghiên cứu, nắm tình hình. Chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, có tính thời sự, phản ánh đúng thực tiễn diễn ra trên địa bàn. UBND quận, phòng, ban, đơn vị là đối tượng giám sát cũng cần phối hợp chặt với các ban HĐND cung cấp hồ sơ tài liệu, bố trí thời gian tham gia đoàn.

Nhấn mạnh tính cần thiết của Dự thảo, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu việc thực hiện giám sát, chất vấn, giải trình cần đánh giá đúng thực trạng tại địa bàn mình, từ đó chọn vấn đề đúng và trúng, có kế hoạch hằng năm thậm chí cho cả nhiệm kỳ về nội dung giám sát. Song song với giám sát thường kỳ, cần có giám sát đột xuất phù hợp từng thời điểm, kịp thời bổ sung kế hoạch giám sát phát sinh. Thường trực HĐND thành phố sẽ có phụ lục nêu rõ toàn bộ cam kết của lãnh đạo quận, huyện, sở, ngành về lộ trình thực hiện, sau đó HĐND thành phố sẽ giám sát và giao trưởng các ban HĐND theo sát việc thực hiện cam kết.

Từ đầu năm 2022 đến nay, HĐND các cấp TP Hà Nội đã thực hiện 240 cuộc giám sát, khảo sát về nhiều nội dung, lĩnh vực được cử tri, người dân quan tâm như xử lý rác thải; quản lý sử dụng tài sản công; các dự án chậm triển khai… Cử tri thành phố mong muốn Chuyên đề “Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát, chất vấn, giải trình của HĐND, Thường trực HĐND các cấp TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026” sẽ sớm hoàn thiện và ban hành, góp phần đưa hoạt động của HĐND các cấp ngày một thực chất, hiệu quả, vì dân.