Mười tháng, thu hút FDI đạt 19,29 tỷ USD

Ngày 28-10, Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, trong 10 tháng năm 2015, cả nước thu hút được 19,29 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) (tính chung cả vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm), tăng 40,8% so với cùng kỳ năm 2014.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sở dĩ có sự tăng đột biến về vốn FDI so với cùng kỳ năm trước là do đã cấp phép một số dự án có tổng vốn đầu tư lớn, như: dự án Nhà máy điện Duyên Hải 2 với tổng vốn đầu tư là 2,4 tỷ USD của nhà đầu tư Ma-lai-xi-a đầu tư tại Trà Vinh; dự án Công ty Samsung Display Việt Nam của Hàn Quốc tại Khu công nghiệp Bắc Ninh với số vốn đầu tư tăng thêm 3 tỷ USD; dự án Công ty TNHH liên doanh thành phố Đế Vương tại TP Hồ Chí Minh có tổng vốn đầu tư 1,2 tỷ USD...

Cũng theo Cục Đầu tư nước ngoài, 10 tháng qua, ước tính các dự án FDI đã giải ngân được 11,8 tỷ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm 2014.