Mức học phí ở các cơ sở giáo dục tăng từ năm học 2015 - 2016

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 86/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021.

Theo đó, khung học phí đối với các chương trình giáo dục đại trà cấp học mầm non và giáo dục phổ thông công lập năm học 2015 -2016 đối với khu vực thành thị từ 60 đến 300 nghìn đồng/tháng/học sinh; nông thôn từ 30 đến 120 nghìn đồng/tháng/học sinh; miền núi từ tám đến 60 nghìn đồng/tháng/học sinh.

Chính phủ cũng quy định mức trần học phí đối với các chương trình đào tạo đại trà trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục công lập chưa tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư áp dụng theo các khối ngành, chuyên ngành đào tạo từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021. Theo đó, năm học 2015 - 2016, khối ngành, chuyên ngành: Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm thủy sản là 610 nghìn đồng/tháng/sinh viên; Khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ; thể dục, thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch là 720 nghìn đồng/tháng/sinh viên; Y dược là 880 nghìn đồng/tháng/sinh viên.