Một số chương trình phát sóng ngày 6-5

06:30 Thời sự

07:00 Phóng sự: Nét văn hóa của người Ba Na ở Kon Tum

08:00 Tâm điểm: Quản lý thực phẩm chức năng còn nhiều bất cập

09:00 Kết nối ASEAN: An toàn lao động trong cộng đồng ASEAN

10:00 Phim tài liệu: Thượng tướng Trần Văn Trà

11:30 Thời sự

12:45 Kinh tế và dự báo: Xu hướng lãi suất ngân hàng từ nay đến cuối năm

15:00 Bình luận - Phê phán: Rơi vào chủ nghĩa thực dụng kinh tế và hạ thấp vai trò văn hóa là một sai lầm lớn

16:30 Góc nhìn văn hóa: Đào tạo nguồn nhân lực cho nghệ thuật truyền thống

17:45 Muôn màu cuộc sống: Tái chế thủy tinh

18:30 Thời sự

20:00 Nông nghiệp chuyển động: Bài toán thực phẩm an toàn: Nhìn từ sản phẩm rau xanh

20:15 Phóng sự tài liệu: Bảo tồn và phát triển nghệ thuật đờn ca tài tử ở cù lao Tân Lộc

20:30 Vì môi trường bền vững: Báo động tình trạng ô nhiễm không khí tại đô thị

20:45 Bình luận - Phê phán: Một số vấn đề trong việc dịch, xuất bản tác phẩm nước ngoài

21:45 Từ Đông sang Tây: Người dân Ấn Độ lao đao vì hạn hán

22:00 Thời sự