Một số chương trình phát sóng ngày 3-5

06:30 Thời sự

07:45 Thông điệp cuộc sống: Kiểm soát bệnh ung thư

09:00 Câu chuyện hội nhập: Chú trọng gìn giữ và quảng bá văn hóa Việt ở nước ngoài

10:00 Phim tài liệu: Thượng tướng Hoàng Cầm (tập 1)

11:00 Thiên nhiên kỳ thú: Hành tinh Trái đất (tập 21)

11:30 Thời sự

12:00 Phim truyền hình: Thuyền giấy (tập 18)

13:00 Sức khỏe & Cuộc sống: Đưa trẻ khuyết tật về với cộng đồng

15:00 Giao thông kết nối: Bất cập trong việc xây dựng và đặt trạm thu phí BOT

16:30 An ninh cuộc sống

18:00 Tôi là người thợ: Dệt ước mơ hội nhập

19:45 Bản tin thể thao

20:00 Nông thôn đổi mới: Đổi thay trên vùng quê cách mạng

20:15 Đảng với sự nghiệp đổi mới: Quảng Bình nâng cao trách nhiệm người đứng đầu

20:30 Khoa học Công nghệ và Cuộc sống: Phát triển Robotics học đường

20:45 Nhịp sống đô thị

21:00 Phim truyền hình: Học viện nữ quý tộc (tập 22)

21:45 Câu chuyện hội nhập: Tiếng Việt - Chìa khóa quảng bá và gìn giữ văn hóa Việt tại nước ngoài

22:00 Thời sự

22:30 Hành trình năm châu: Người ngoài hành tinh thời cổ đại (tập 8)