Vận hành hồ chứa bảo đảm an toàn hạ du khu vực miền trung và Tây Nguyên

Thứ Sáu, 22-10-2021, 19:06

Ngày 22/10, Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai gửi công văn số 110/QGPCTT đề nghị các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm việc vận hành hồ chứa bảo đảm an toàn hạ du khu vực miền trung và Tây Nguyên.

Văn bản nêu rõ: Trong đợt mưa lũ từ ngày 15 đến 19/10 vừa qua, các hồ chứa khu vực miền trung và Tây Nguyên đã vận hành góp phần giảm lũ cho hạ du, tuy nhiên, một số hồ để mực nước thượng lưu cao hơn mực nước theo quy định.

Để chủ động ứng phó với mưa lũ còn diễn biến phức tạp, bảo đảm an toàn cho công trình và hạ du; Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh miền trung và Tây Nguyên, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Công thương, EVN chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau: Tổ chức theo dõi sát tình hình mưa lũ, diễn biến dòng chảy đến các hồ chứa; chỉ đạo vận hành hồ chứa đúng Quy trình, nhất là cao trình mực nước đón lũ theo quy định để tạo thêm dung tích cắt lũ cho hạ du.

Chỉ đạo các chủ hồ rà soát, kiểm tra hệ thống thông tin liên lạc, các mốc cảnh báo ngập lụt.

Chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp ứng phó với lũ, lụt và xử lý các tình huống ảnh hưởng đến an toàn dân cư ở hạ du khi vận hành; thông tin kịp thời cho hạ du trước khi xả lũ để bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Phối hợp các cơ quan thông tin, truyền thông tăng thời lượng và tần xuất đưa tin trên các phương tiện thông tin nhất là hệ thống phát thanh vùng ngập lụt hạ du tại các phường, xã bị ảnh hưởng bởi việc xả lũ các hồ chứa; đồng thời phối hợp các cơ quan chuyên môn hướng dẫn kỹ năng phòng tránh cho người dân và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Tổ chức trực ban nghiêm túc, kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai khi có tình huống bất thường (lũ về đột biến, sự cố các hạng mục công trình, ngập lụt ở hạ du,...).

PHÚC HUY