Thúc đẩy tái chế rác để giải quyết vấn đề ô nhiễm do rác thải

Thứ Sáu, 06-11-2020, 15:36
Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà.

Theo Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, để giải quyết vấn đề rác thải gây ô nhiễm thì bên cạnh việc thay đổi cách xử lý rác cần sớm thúc đẩy, khuyến khích tái chế, tái sử dụng rác.

Chiều 6-11, trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Trần Thị Dung (Điện Biên) và nhiều đại biểu quan tâm tới vấn đề rác thải gây ô nhiễm môi trường, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà khẳng định việc xử lý rác thải là một trong những thách thức hiện nay, đặc biệt là rác thải sinh hoạt.

“Hiện nay chúng ta có trung bình mỗi ngày 35.000 tấn chất thải rắn ở đô thị và khoảng 28.400 tấn chất thải ở nông thôn; có 381 lò đốt rác và 1.000 bãi chôn lấp rác. Trong thời gian vừa qua, chúng ta bắt đầu cải thiện mức thu gom rác thải, tăng 6% ở đô thị và tăng 15% ở nông thôn”, Bộ trưởng cho biết.

Theo Bộ trưởng, thực trạng việc chôn lấp rác gây ô nhiễm cả tài nguyên nước, vừa gây cạn kiệt vừa lãng phí tài nguyên, vì rác vẫn chưa được coi là tài nguyên.

“Rác hiện nay chưa được tiến hành tái chế và cũng chưa có công nghệ đạt yêu cầu”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Về vấn đề này, theo Bộ trưởng, trong dự án Luật Bảo vệ môi trường trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp này có thể hiện định chế rất rõ ràng là trong hạ tầng xây dựng thì phải có quy hoạch các bãi rác và các điểm trung chuyển rác.

Bên cạnh đó, trong dự thảo Luật còn có nội dung liên quan tới định chế này là coi rác là tài nguyên và khuyến khích người dân sẽ phân loại rác từ nguồn, đồng thời có chính sách khuyến khích tái chế, tái sử dụng rác.

“Thủ tướng cũng đã có chỉ đạo và đã huy động được một lực lượng các doanh nghiệp tham gia vào liên minh tái chế rác. Cùng với đó là chính sách kinh tế về rác, xác định trách nhiệm của người gây ô nhiễm và có quy định trong Luật”, Bộ trưởng cho biết.

Cũng theo Bộ trưởng, trong dự thảo Luật trình Quốc hội lần này xác định người dân cũng tham gia vào công tác phân loại rác; nhà nước sẽ hỗ trợ một phần trong cả công đoạn thu gom và xử lý rác bên cạnh đóng góp của người dân. Đồng thời, dự thảo Luật cũng xác định quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật đối với công nghệ xử lý rác và xác định xử lý rác là một dịch vụ sẽ tiến hành lâu dài.

“Đây là một số điểm tiến bộ trong dự án Luật Bảo vệ môi trường liên quan đến vấn đề xử lý rác thải gây ô nhiễm hiện nay. Do đó, nếu Luật được phê duyệt thì tôi nghĩ sẽ có những tiến triển về vấn đề này”, Bộ trưởng nói.

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV
NGUYÊN MINH