Thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản vùng hồ Hòa Bình

Thứ Năm, 12-08-2021, 19:17
Chi cục thuỷ sản Hoà Bình và các tổ chức cá nhân đang thả cá tại lòng hồ Hoà Bình.

Ngày 12/8, Chi cục Thủy sản Hòa Bình phối hợp các đơn vị tổ chức thả 35.000 con cá giống trên lòng hồ Hòa Bình để tạo nguồn lợi thuỷ sản. Các loại cá được thả gồm: cá lăng, chiên, trắm, mè, trôi, diêu hồng… 

Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Hòa Bình Hoàng Văn Son nhấn mạnh, đây là một trong những nội dung nằm trong kế hoạch thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản vùng hồ sông Đà năm 2021, nhằm phát triển nhiều giống loài mới theo quy định; đồng thời, khuyến khích người dân phát triển việc nuôi cá lồng bè tại khu vực vùng hồ Hòa Bình. 

Những năm gần đây, hoạt động thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản đã được các cơ quan chức năng của tỉnh Hòa Bình tổ chức thường xuyên với quy mô và số lượng ngày càng lớn.

Thông qua hoạt động này, các cơ quan chức năng nhanh chóng nắm bắt tình hình thích nghi và đánh giá chất lượng các loại giống thả bổ sung, giảm tỷ lệ hao hụt do những nguyên nhân như: cá chưa quen với môi trường, việc đánh bắt của người dân trong khu vực. Từ đó, góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học, tái tạo phát triển nguồn thuỷ sản trên vùng hồ Sông Đà.

Đồng thời, từ hoạt động này tuyên truyền tới các tổ chức, cá nhân, người dân hiểu tầm quan trọng và trách nhiệm bảo vệ nguồn lợi thủy sản; thực hiện nuôi trồng, khai thác thủy sản gắn với bảo vệ môi trường, nghiêm cấm sử dụng chất nổ, chất độc, xung điện để khai thác thủy sản. 

Hồ sông Đà thuộc địa phận tỉnh Hòa Bình có diện tích mặt nước 8.892 ha, được coi là kho tàng quý báu về các loại thủy sinh của vùng Tây Bắc với nhiều loài cá quý hiếm. Nghề nuôi trồng, khai thác thủy sản đã mở ra cơ hội giảm nghèo, cải thiện đời sống cho hàng nghìn hộ dân vùng hồ.

TRẦN HẢO