Rạp chiếu đìu hiu thời Covid-19.

Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu việc mở cửa rạp chiếu phim tại Hà Nội

Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có công điện yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp Bộ Y tế và các cơ quan liên quan nghiên cứu, chỉ đạo xử lý việc mở cửa trở lại các rạp chiếu phim trên toàn quốc, bảo đảm thống nhất, phù hợp với tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam.