TIỂU SỬ TÓM TẮT CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
VƯƠNG ĐÌNH HUỆ

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ
(Quốc hội khóa XV)


- Ngày sinh: 15/3/1957
- Quê quán: xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Ngày vào Đảng: 9/3/1984; ngày chính thức: 9/9/1985
- Trình độ chuyên môn: Giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp


Chức vụ

- Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XII, XIII
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X, XI, XII, XIII
- Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội: Khóa XIV (từ 31/3/2021). Chủ tịch Quốc hội khóa XV từ ngày 20/7/2021
- Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia (từ 4/2021)
- Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh (từ 4/2021)
- Bí thư Thành ủy Hà Nội (2/2020 - 3/2021)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV, XVTÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức, chiều 20/7. (Ảnh: QUANG HOÀNG)


-------------------------------------------------------------------------------------
Xuất bản: 20/07/2021
Tổ chức thực hiện: Trường Sơn
Nội dung: TRỊNH DŨNG
Trình bày: QUANG KHIÊM, BÔNG MAI
Ảnh: QUANG HOÀNG, TTXVN