Danh sách Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

Sáng 31-1, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Nhân Dân điện tử xin trân trọng giới thiệu Danh sách Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Tổng Bí thư

Nguyễn Phú Trọng


Bộ Chính trị

Nguyễn Phú Trọng

Nguyễn Xuân Phúc

Phạm Minh Chính

Vương Đình Huệ

Trương Thị Mai

Võ Văn Thưởng

Phạm Bình Minh

Nguyễn Văn Nên

Tô Lâm

Phan Đình Trạc

Trần Cẩm Tú

Phan Văn Giang

Nguyễn Hòa Bình

Trần Thanh Mẫn

Nguyễn Xuân Thắng

Lương Cường

Trần Tuấn Anh

Đinh Tiến Dũng


Ban Bí thư

Ban Bí thư Trung ương khóa XIII gồm một số đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và năm đồng chí được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Lê Minh Hưng

Nguyễn Trọng Nghĩa

Đỗ Văn Chiến

Bùi Thị Minh Hoài

Lê Minh Khái


Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII gồm 19 đồng chí; đồng chí Trần Cẩm Tú tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.