Thanh long được xuất khẩu trở lại tại cửa khẩu Lào Cai

Thứ Sáu, 14-01-2022, 08:44