Tăng tốc lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 trong "vùng đỏ"

Chủ Nhật, 12-09-2021, 09:53