Nhiều cánh rừng ở Phú Yên bị tàn phá nghiêm trọng

Thứ Ba, 07-09-2021, 10:19