Đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu xuống mức sàn

Thứ Sáu, 17-06-2022, 16:33

Bộ Tài chính cho biết, đã xin ý kiến các bộ ngành để báo cáo chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường xuống mức sàn đối với mặt hàng xăng dầu.