Công tác chuẩn bị Hội Báo toàn quốc 2022

Thứ Tư, 13-04-2022, 10:00

Hội Báo toàn quốc 2022 được tổ chức trên quy mô quốc gia với sự tham gia rộng rãi của các cơ quan báo chí, các cấp Hội Nhà báo cả nước. Công tác chuẩn bị hội báo đã hoàn tất trước khi khai mạc sự kiện ngày 13/4.