Cảnh giác chiêu chụp ảnh CCCD không rõ mục đích

Thứ Hai, 06-06-2022, 11:35

Mã QR trên Căn cước công dân chứa rất nhiều thông tin quan trọng, do đó tội phạm công nghệ cao có thể lợi dụng để chuộc lợi, sử dụng hình ảnh CCCD để vay tiền trên App (ứng dụng), đăng ký mã số thuế ảo… Do vậy, người dân không nên chia sẻ hình ảnh CCCD trên mạng xã hội, không cung cấp thông tin của mình mà không rõ mục đích.