Bảo đảm an ninh trật tự qua khai thác nền tảng mạng xã hội

Thứ Ba, 14-06-2022, 15:15

Ứng dụng công nghệ kỹ thuật và mạng xã hội vào công tác chuyên môn bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội đang được công an TP Hồ Chí Minh đẩy mạnh và đến nay đã thu được nhiều kết quả tích cực.