Lời chúc và kỳ vọng năm mới 2019 của các nhà lãnh đạo thế giới

Thứ Ba, 01-01-2019, 11:52