Lịch chốt trả cổ tức, tuần từ 26 đến 30/7

NDO -

Tuần từ ngày 26 đến 30/7, trên các sàn HoSE, HNX và UPCoM, có 19 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

* Ngày 31/8, CTCP Công trình Công cộng Vĩnh Long (UPCoM: VLP) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là 30-7 và ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) là 2-8.

* Ngày 30/8, CTCP Môi trường Đô thị Đà Nẵng (UPCoM: DNE) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 850 đồng/CP, ngày GDKHQ là 29-7 và ngày ĐKCC là 30-7.

* Ngày 16/8, CTCP Cấp nước Nhơn Trạch (UPCoM: NTW) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 29-7 và ngày ĐKCC là 30-7.

* Ngày 30/8, CTCP Nước sạch Vĩnh Phúc (UPCoM: NVP) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 179,6 đồng/CP, ngày GDKHQ là 29-7 và ngày ĐKCC là 30-7.

* Ngày 20/8, CTCP Vận tải Xăng dầu Vipco (HOSE: VIP) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày GDKHQ là 29-7 và ngày ĐKCC là 30-7.

* Ngày 30/8, CTCP Cao su Đồng Phú (HOSE: DPR) trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 29-7 và ngày ĐKCC là 30-7.

* CTCP Tập đoàn Nam Mê Kông (HNX: VC3) trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:95 (người sở hữu 1.000 CP được nhận 95 CP mới), ngày GDKHQ là 29-7 và ngày ĐKCC là 30-7.

* CTCP Tập đoàn Nam Mê Kông (HNX: VC3) trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:95 (người sở hữu 1.000 CP được nhận 95 CP mới), ngày GDKHQ là 29-7 và ngày ĐKCC là 30-7.

* CTCP Chứng khoán Bảo Minh (UPCoM: BMS) trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:14 (người sở hữu 100 CP được nhận 14 CP mới), ngày GDKHQ là 29-7 và ngày ĐKCC là 30-7.

* CTCP Gạch ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân (HNX: GMX) trả cổ tức đợt 2/2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20 (người sở hữu 100 CP được nhận 20 CP mới), ngày GDKHQ là 29-7 và ngày ĐKCC là 30-7.

* CTCP Gạch ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân (HNX: GMX) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:50 (người sở hữu 100 CP được nhận 50 CP mới), ngày GDKHQ là 29-7 và ngày ĐKCC là 30-7.

* CTCP Mỹ thuật và Truyền thông (HNX: ADC) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:30 (người sở hữu 100 CP được nhận 30 CP mới), ngày GDKHQ là 28-7 và ngày ĐKCC là 29-7.

* Ngày 8/9, CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (HNX: NDN) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 28-7 và ngày ĐKCC là 29-7.

* CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (HNX: NDN) trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 (người sở hữu 100 CP được nhận 15 CP mới), ngày GDKHQ là 28-7 và ngày ĐKCC là 29-7.

* Ngày 11/8, CTCP Cấp nước Sơn La (UPCoM: NSL) trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 28-7 và ngày ĐKCC là 29-7.

* Ngày 16/8, CTCP Đường sắt Hà Lạng (UPCoM: HLR) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.100 đồng/CP, ngày GDKHQ là 27-7 và ngày ĐKCC là 28-7.

* Ngày 5/8, CTCP Môi trường Đô thị Sóc Sơn (UPCoM: SSU) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 27-7 và ngày ĐKCC là 28-7.

* Ngày 6/8, CTCP Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket (UPCoM: CMN) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 2.800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 27-7 và ngày ĐKCC là 28-7.

* Ngày 12/8, CTCP Tập đoàn Thiên Long (HOSE: TLG) trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 27-7 và ngày ĐKCC là 28-7.

* Ngày 27/8, CTCP Điện Nước An Giang (UPCoM: DNA) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 26-7 và ngày ĐKCC là 27-7