Lịch chốt trả cổ tức, tuần từ 25 đến 29/7

NDO - Danh sách 26 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông, tuần từ ngày 25 đến 29/7, trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM.
0:00 / 0:00
0:00
(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

* Ngày 10/8, CTCP Vật liệu Xây dựng và Trang trí nội thất Thành phố Hồ Chí Minh (UPCoM: CMD) trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 1.500 đồng/cổ phiếu (CP), ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 1/8.

* Ngày 11/8, CTCP Kỹ thuật Điện Toàn cầu (HNX: GLT) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 1/8.

* Ngày 11/8, CTCP Dược phẩm Hà Nội (UPCoM: DHN) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 1/8.

* Ngày 31/8, CTCP Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái (HOSE: YBM) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 1/8.

* CTCP Chứng khoán Rồng Việt (HOSE: VDS) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:35 (người sở hữu 100 CP được nhận 35 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 1/8.

* CTCP Chứng khoán Rồng Việt (HOSE: VDS) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 (người sở hữu 10 CP được nhận 1 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 1/8.

* CTCP Chứng khoán Rồng Việt (HOSE: VDS) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 2:1, giá 10.000 đồng/CP (1 CP được hưởng 1 quyền, 2 quyền được mua 1 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 1/8.

* Ngày 8/8, CTCP Vạn Phát Hưng (HOSE: VPH) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 1/8.

* Ngày 5/9, CTCP Tân Cảng - Phú Hữu (UPCoM: PNP) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.600 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 1/8.

* Ngày 18/8, CTCP Tập đoàn Đầu tư Din Capital (HNX: PDB) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 29/7.

* Ngày 19/8, CTCP Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1 (UPCoM: CE1) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 29/7.

* Ngày 15/8, CTCP Môi trường Đô thị Nha Trang (UPCoM: NUE) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 689 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 29/7.

* Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (HOSE: EVF) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 (người sở hữu 10 CP được nhận 1 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 29/7.

* CTCP Camimex Group (HOSE: CMX) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 (người sở hữu 10 CP được nhận 1 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 29/7.

* Ngày 15/8, CTCP Thuốc Thú y Trung ương VETVACO (UPCoM: VXP) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.400 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/7.

* CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành (HOSE: TTA) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:8 (người sở hữu 100 CP được nhận 8 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/7.

* CTCP Dây cáp Điện Việt Thái (HNX: VTH) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:58 (người sở hữu 100 CP được nhận 58 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/7.

* Ngày 8/8, CTCP Siêu Thanh (HOSE: ST8) trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 8.500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/7.

* Ngày 15/8, CTCP Cấp nước Phú Hòa Tân (UPCoM: PJS) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 27/7.

* Ngày 12/8, CTCP Cơ Khí An Giang (UPCoM: CKA) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 3.500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 27/7.

* CTCP Sông Đà Cao Cường (UPCoM: SCL) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 (người sở hữu 100 CP được nhận 10 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 27/7.

* Ngày 31/8, CTCP Lọc hóa Dầu Bình Sơn (UPCoM: BSR) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 300 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 27/7.

* Ngày 26/8, CTCP Du lịch Dịch vụ Hà Nội (UPCoM: TSJ) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 350 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 27/7.

* Ngày 8/8, CTCP Dược Trung ương Mediplantex (HNX: MED) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 250 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 26/7.

* CTCP Điện Nước Lắp máy Hải Phòng (HNX: DNC) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:25 (người sở hữu 100 CP được nhận 25 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 26/7.

* Ngày 5/8, CTCP Chứng khoán FPT (HOSE: FTS) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 26/7.

* CTCP Chứng khoán FPT (HOSE: FTS) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20 (người sở hữu 100 CP được nhận 20 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 26/7.

* CTCP Chứng khoán FPT (HOSE: FTS) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 10:1, giá 10.000 đồng/CP (1 CP được hưởng 1 quyền, 10 quyền được mua 1 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 26/7.

* Ngày 5/8, CTCP 22 (UPCoM: C22) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.800 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 26/7.

* Ngày 26/8, CTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (UPCoM: DNH) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 26/7.