Lên phương án xử lý dự án Gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự án đầu tư mở rộng sản xuất giai đoạn 2 của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Công thương thành lập tổ công tác; thuê tư vấn độc lập; đánh giá toàn diện dự án, trong đó, có phương án bán dự án, phương án bán Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên và phương án kêu gọi doanh nghiệp góp vốn đầu tư dự án, làm rõ khả năng đàm phán với đối tác Trung Quốc để có thể hoàn thiện nhà máy, vận hành và ra sản phẩm.

Trên cơ sở đó, đề xuất phương án xử lý đối với dự án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1-7 tới.