Lễ cưới tập thể cho 20 cặp đôi y, bác sĩ phải hoãn cưới để chống dịch Covid-19

Lễ cưới tập thể cho 20 cặp đôi y, bác sĩ phải hoãn cưới để chống dịch Covid-19