Kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo nguyên Bí thư Huyện uỷ Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk

NDO -

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk quyết định thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Ea H’leo nhiệm kỳ 2015-2020 bằng hình thức Khiển trách và thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Đình Viên, nguyên Bí thư Huyện ủy Ea H’leo bằng hình thức Cảnh cáo.

Nhiều diện tích rừng do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Ea H’leo quản lý bị tàn phá nặng nề.
Nhiều diện tích rừng do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Ea H’leo quản lý bị tàn phá nặng nề.

Ngày 8/1, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã xem xét tờ trình đề nghị thi hành kỷ luật Đảng của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đối với tổ chức đảng và đảng viên.

Qua xem xét, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk nhận thấy, Ban Thường vụ Huyện ủy Ea H’leo nhiệm kỳ 2015-2020 đã có khuyết điểm, vi phạm trong công tác tổ chức cán bộ, đã điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ thuộc diện quản lý không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, quy định của Đảng và lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng chưa tốt, dẫn đến giai đoạn từ năm 2015-2020 rừng trên địa bàn huyện bị hủy hoại, lấn chiếm với diện tích lớn, nhất là tại các công ty lâm nghiệp.

Khuyết điểm, vi phạm trên là nghiêm trọng, tuy đã được chấn chỉnh, nhắc nhở nhưng vẫn sai phạm, gây dư luận, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và phát sinh nhiều đơn thư tố cáo vượt cấp, kéo dài.

Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm; xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk quyết định thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Ea H’leo nhiệm kỳ 2015-2020 bằng hình thức Khiển trách.

Đối với đồng chí Nguyễn Đình Viên, đảng viên Chi bộ Tổ dân phố 10, Đảng bộ phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, nguyên Tỉnh ủy viên khóa XVI, nguyên Bí thư Huyện ủy Ea H’leo nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Ea H’leo nhiệm kỳ 2016-2021, với chức trách là người đứng đầu, cùng Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020 có khuyết điểm, vi phạm trong công tác tổ chức cán bộ, đã điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, quy định và lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng chưa tốt, dẫn đến giai đoạn từ năm 2015-2020 rừng trên địa bàn huyện bị hủy hoại, lấn chiếm với diện tích lớn, nhất là tại các công ty lâm nghiệp.

Ngoài ra, đồng chí Nguyễn Đình Viên còn vi phạm trong việc tự ý ký văn bản ủy quyền cho đồng chí Nguyễn Ngọc Hoàng, Phó Bí thư Huyện ủy Ea H’leo phụ trách Huyện ủy khi chưa được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk phân công.

Khuyết điểm, vi phạm của đồng chí Nguyễn Đình Viên là nghiêm trọng, tuy đã được chấn chỉnh nhưng vẫn sai phạm, đã gây dư luận, làm ảnh hưởng đến uy tín của bản thân, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi đồng chí trước đây công tác và phát sinh nhiều đơn thư tố cáo vượt cấp, kéo dài.

Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk quyết định thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Đình Viên bằng hình thức Cảnh cáo.