Kon Tum biểu dương, tôn vinh người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

NDO - Sáng ngày 2/12, tại thành phố Kon Tum, Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2022 với sự tham dự của 100 người có uy tín, đại diện cho gần 678 người có uy tín.
0:00 / 0:00
0:00
Tặng Bằng khen của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum cho người có uy tín
Tặng Bằng khen của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum cho người có uy tín

Thời gian qua, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum đã phát huy vai trò của mình trong công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và khối đại đoàn kết dân tộc; giữ gìn an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội; giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc…

Trong năm 2021 - 2022, trên cơ sở kinh phí ngân sách Trung ương, địa phương được phân bổ và danh sách người có uy tín được UBND tỉnh phê duyệt hàng năm, Ban Dân tộc tỉnh đã kịp thời phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh phân bổ, bố trí kinh phí cho Ban Dân tộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố để triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đối với người có uy tín và thực hiện công tác quản lý, giám sát, kịp thời và đảm bảo đúng quy định.

Kon Tum biểu dương, tôn vinh người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ảnh 1

Quang cảnh Hội nghị

Chia sẻ tại hội nghị, ông A Bát, người có uy tín thôn Kon Rờ Bàng 2, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum cho biết, với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, ông

thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân trong thôn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để các chính sách, chủ trương được đi vào cuộc sống, tạo sức lan tỏa trong ý thức của mỗi công dân.

Tại hội nghị, đã có 55 người có uy tín được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tặng Bằng khen và Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2021-2022.