Biếm họa

Tăng tốc hồi phục, phát triển kinh tế

Thứ Sáu, 25-03-2022, 09:20
Tranh của họa sĩ TÍN NHƯỢNG.

Cách đây 4-5 tháng nhiều chuyên gia kinh tế cảnh báo về mức tăng trưởng kinh tế Việt Nam sẽ suy giảm do đại dịch Covid-19. Nhưng điều thần kỳ đã và đang xảy ra. Đầu năm 2022 kinh tế nước ta bắt đầu hồi phục và tăng tốc. 

Tăng tốc hồi phục, phát triển kinh tế -0
Tranh của họa sĩ DUY LIÊN.

Các nhà máy cần  nhiều lao động có tay nghề và người lao động sẵn sàng trở lại tích cực làm việc tạo luồng sinh khí mới. Rất nhiều chuyên gia kinh tế quốc tế dự đoán tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2022 sẽ vượt 6,7%, cao nhất Đông Nam Á. Kinh tế Việt Nam sẽ đẩy lùi đại dịch Covid-19 và mọi rào cản, trì trệ để tăng tốc.

Tăng tốc hồi phục, phát triển kinh tế -0
Tranh của họa sĩ MAI SƠN.
Tăng tốc hồi phục, phát triển kinh tế -1
Tranh của họa sĩ HÀ HUY CHƯƠNG.
Tăng tốc hồi phục, phát triển kinh tế -2
Tranh của họa sĩ LET.

 

LÝ TRỰC DŨNG