Sản xuất phụ tùng tại Công ty CP Nhựa Hiệp Hòa Việt Nam (huyện Đông Anh, Hà Nội).

Kinh tế thủ đô 8 tháng năm 2021 - nỗ lực vượt khó

Nhờ chủ động triển khai các giải pháp cấp bách kiểm soát dịch Covid-19 và tập trung hỗ trợ doanh nghiệp, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế Thủ đô Hà Nội trong tám tháng qua đã ghi nhận nhiều động thái phát triển và cả những khó khăn nảy sinh do giãn cách và cách ly xã hội trên địa bàn Hà Nội từ ngày 24/7/2021 đến nay, với những điểm nhấn nổi bật.

(Ảnh minh họa)

Xung lực và cơ hội mới cho kinh tế Thủ đô

Chương trình số 03-CTr/TU ngày 28-6-2016 của Thành ủy Hà Nội về "Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển Thủ đô nhanh, bền vững giai đoạn 2016 - 2020" (dưới đây viết tắt là Chương trình 03) được triển khai quyết liệt và hiệu quả trong 5 năm qua đã, đang và sẽ tiếp tục trực tiếp và gián tiếp tạo nhiều xung lực mới tích cực cho phát triển kinh tế Thủ đô nhanh và bền vững hơn, thông qua việc cải thiện đáng kể môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng hiện đại.