Kinh tế Thủ đô phục hồi mạnh mẽ

NDO -

Kinh tế Thủ đô đang phục hồi mạnh mẽ là nhận định được đưa ra tại kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố Hà Nội ngày 5/7. Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm 2022 tăng 7,79% (trong đó riêng quý 2 tăng là 9,49%), gấp 1,29 lần mức tăng cùng kỳ năm 2021 và gấp 1,08 lần mức tăng cùng kỳ năm 2019 khi chưa xảy ra dịch Covid-19.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải trình bày báo cáo tại Kỳ họp. (Ảnh: DUY LINH)
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải trình bày báo cáo tại Kỳ họp. (Ảnh: DUY LINH)

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải cho biết: Kim ngạch xuất khẩu của thành phố đạt 8,32 tỷ USD, tăng 17,1% và gấp gần 4 lần mức tăng cùng kỳ năm 2021 (4,5%). Bên cạnh đó, hoạt động bán lẻ, vận tải, du lịch phục hồi mạnh, tổng mức bán lẻ tăng 16,5% - gấp hơn 2 lần mức tăng cùng kỳ năm 2021 (7,2%). 

Một tín hiệu vui khi khách du lịch quốc tế đến Hà Nội đạt 234 nghìn lượt, tăng 232% (cùng kỳ năm 2021 giảm 86,2%); khách trong nước đạt 665 nghìn lượt, tăng 142% (cùng kỳ giảm 17,7%). Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 180,6 nghìn tỷ đồng, tăng 8,8% (cao hơn mức tăng cùng kỳ năm 2021 là 8,4%). Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 6 tháng đầu năm tăng 3,25%.

Đáng chú ý, cân đối thu-chi ngân sách của thành phố được bảo đảm. Thu ngân sách trên địa bàn Thủ đô 6 tháng đầu năm là 179.476 tỷ đồng, đạt 57,6% dự toán và tăng 22% so với cùng kỳ (cao hơn so với số đã dự kiến trong báo cáo trình HĐND là đạt 56,8% dự toán), trong đó thu nội địa là 165.241 tỷ đồng, đạt 57,2% dự toán và tăng 22% so cùng kỳ. Nguồn thu ngân sách nhà nước tiếp tục được cơ cấu theo hướng ổn định, bền vững với việc nâng dần tỷ trọng thu từ thuế phí và giảm dần các khoản thu từ đất. Chi ngân sách địa phương ước đạt 31,2% dự toán, tăng 11,4% so với cùng kỳ.

Các hoạt động văn hóa, lễ hội tiếp tục được tuyên truyền và triển khai có hiệu quả, đặc biệt công tác tổ chức SEA Games 31 của thành phố Hà Nội đã hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được Trung ương giao, bảo đảm các mốc tiến độ, góp phần tổ chức thành công SEA Games 31; được bạn bè quốc tế ghi nhận và đánh giá cao, tiếp tục khẳng định hình ảnh và uy tín của Việt Nam.

Cùng với đó, thành phố tiếp tục quan tâm và triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. 6 tháng đầu năm nay, các cấp, các ngành của Hà Nội đã thực hiện giảm 2% thuế giá trị gia tăng đối với gần 42.000 doanh nghiệp; giảm 2% VAT phân theo ngành kinh tế với số tiền 2.245 tỷ đồng; Hỗ trợ giảm hơn 1.700 tỷ đồng lệ phí trước bạ (đạt 96% kế hoạch).

Thành phố cũng đã kịp thời triển khai các chính sách an sinh xã hội hỗ trợ cho người lao động, người có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19: Đến nay, toàn thành phố đã hỗ trợ cho hơn 5,69 triệu lượt đối tượng với tổng kinh phí là gần 7.300 tỷ đồng; thực hiện hỗ trợ cho hơn 5,66 triệu lượt đối tượng với kinh phí gần 7.200 tỷ đồng. Bảo hiểm xã hội đã chi trả cho trên 3,2 triệu lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và người lao động tạm dừng bảo hiểm thất nghiệp với số tiền gần 4.900 tỷ đồng...