Kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước hơn 4.700 tỷ đồng

NDO -

NDĐT - Ngày 29-10, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức họp báo thông tin về kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý 3 và nhiệm vụ quý 4 năm 2015.

Kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước hơn 4.700 tỷ đồng

Thu hồi hơn 1.000 tỷ đồng vi phạm

* Các bộ, ngành, địa phương đã tiếp 99.570 lượt công dân, 988 lượt đoàn đông người, với 43.939 vụ việc, so với quý 2 năm 2015 tăng khoảng 59% số lượt người, 44% số lượt đoàn đông người và 21% số vụ việc. Trong đó: Bộ, ngành đã tiếp 10.387 lượt công dân, với 4.262 vụ việc, có 63 đoàn đông người; địa phương tiếp 89.183lượt người, với 39.677 vụ việc, có 925 đoàn đông người. Lãnh đạo cơ quan hành chính nhà nước đã trực tiếp tiếp 21.223 lượt người, 374 lượt đoàn đông người.

Báo cáo Thanh tra Chính phủ cho biết: Trong quý 3, toàn ngành đã triển khai 2.347 cuộc thanh tra hành chính và 51.378 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra, phát hiện vi phạm 5.437 tỷ đồng, 4.363 ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 4.741 tỷ đồng và 515 ha đất đã thu hồi 2.780 tỷ đồng); xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 696 tỷ đồng, 3.848 ha đất ; đã kiến nghị xử lý hành chính đối với 474 tập thể; ban hành 43.558 quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổ chức, cá nhân với số tiền 1.247 tỷ đồng.

Ngoài ra, thanh tra đã chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 16 vụ, 10 đối tượng. Toàn ngành đôn đốc 606 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra, thu hồi 1.056/1.663 tỷ đồng (đạt 63,5%); xử lý 161 tập thể, 280 cá nhân có vi phạm.

Về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, cơ quan hành chính Nhà nước các cấp đã tiếp 106.299 lượt công dân với 45.841 vụ việc; có 1.183 đoàn đông người. Cơ quan hành chính Nhà nước các cấp đã xử lý 60.885 đơn thư các loại; có 17.447 đơn khiếu nại, tố cáo, trong đó có 8.873 đơn khiếu nại, 2.022 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính với 9.601 vụ việc; đã giải quyết 6.308 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt 66%.

Hạn chế tình trạng chồng chéo

Kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước hơn 4.700 tỷ đồng ảnh 1

Về công tác phòng, chống tham nhũng, báo cáo cho hay, cơ quan Thanh tra đã phát hiện bốn vụ, bốn đối tượng có hành vi liên quan đến tham nhũng với số tiền 297 triệu đồng.

Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo, các cơ quan Nhà nước phát hiện một vụ, một đối tượng có hành vi liên quan đến tham nhũng. Qua công tác tự kiểm tra nội bộ, các cơ quan nhà nước đã phát hiện ba vụ, ba đối tượng có hành vi liên quan đến tham nhũng.

Cơ quan Công an đã thụ lý điều tra 174 vụ, 442 bị can phạm tội về tham nhũng; đã kết luận điều tra đề nghị truy tố 50 vụ, 168 bị can; tạm đình chỉ điều tra năm vụ, 21 bị can; đình chỉ điều tra 2 vụ, 1 bị can; chuyển đổi tội danh khác không thuộc tội tham nhũng 1 vụ, 1 bị can; hiện đang điều tra 116 vụ, 251 bị can.

Tại cuộc họp báo, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh (ảnh trên) cho biết: Bên cạnh những kết quả đạt được, trong thời gian qua còn có tình trạng chồng chéo cả về thời gian, nội dung trong hoạt động giữa thanh tra với kiểm toán và cả giữa thanh tra với thanh tra, đặc biệt giữa thanh tra chuyên ngành và thanh tra hành chính.

Theo ông Khánh, Thanh tra Chính phủ đang tìm giải pháp để khắc phục tối đa vấn đề này. Theo đó cần phối hợp, rà soát kế hoạch thanh tra, kiểm tra giữa ngành thanh tra và kiểm toán, kế hoạch thanh tra giữa Thanh tra Chính phủ và thanh tra các bộ, ngành, địa phương.

Ngăn chặn tham nhũng

Trả lời câu hỏi của báo chí về tình hình ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng, Phó Cục trưởng Cục Chống tham nhũng Ngô Mạnh Hùng Thanh tra Chính phủ nhận định: Chúng ta mới bước đầu ngăn chặn được tham nhũng trên một số lĩnh vực, chứ chưa đẩy lùi được tham nhũng. Mục tiêu đặt ra trong chiến lược phòng chống tham nhũng đến năm 2020 là tập trung ngăn chặn tham nhũng, từng bước tiến tới đẩy lùi tham nhũng.

Về đề án kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn, ông Ngô Mạnh Hùng cho biết: Đứng trước yêu cầu sửa đổi căn bản, toàn diện Luật Phòng, chống tham nhũng, phương hướng sắp tới là chưa tiến hành phê duyệt đề án này như một đề án riêng lẻ mà đưa các nội dung cơ bản thành một chế định riêng trong Luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi tới đây.

Ông Ngô Mạnh Hùng nói thêm: Khi Luật Phòng, chống tham nhũng được đánh giá toàn diện và sửa đổi thì nội dung đề án có thể phải điều chỉnh theo.

Chung quanh vấn đề giảm án tử hình với tội phạm về tham nhũng được một số phóng viên báo chí quan tâm, ông Ngô Mạnh Hùng cho biết: Vấn đề này liên quan đến hợp tác, hội nhập quốc tế. Có những tội phạm tham nhũng trốn ra nước ngoài, nhưng nhiều nước không chấp nhận dẫn độ tội phạm với những quốc gia còn duy trì hình phạt tử hình, nên việc bỏ tử hình với tội phạm về tham nhũng có thể giúp Việt Nam trong việc phát hiện, truy tìm và dẫn độ đối tượng vi phạm về xử lý. Tuy nhiên bên cạnh đó, việc bỏ hình phạt tử hình cũng đặt ra vấn đề về giảm tính răn đe.

Vì vậy, quan điểm giảm hình phạt để tăng thu hồi tài sản, tăng khả năng phát hiện, xử lý vi phạm về tham nhũng cũng là quan điểm phù hợp với xu hướng quốc tế nhưng cần xem xét đến bổ sung các hình phạt khác để tăng tính răn đe. Thanh tra Chính phủ đang đề xuất hình phạt mạnh tay hơn về tài sản và xem xét trách nhiệm của pháp nhân liên quan đến hành vi tham nhũng.

Về phương hướng công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh sẽ tập trung hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các bộ ngành, địa phương triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng theo Kết luận của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, phối hợp, đôn đốc Bộ Tài chính ban hành Thông tư Liên tịch quy định về việc thành lập, quản lý, sử dụng quỹ khen thưởng cá nhân có thành tích trong tố cáo phát hiện tham nhũng.

Ngành cũng sẽ triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tiếp nhận, xử lý đơn thư tố cáo tham nhũng theo quy định; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng về trao đổi cung cấp thông tin về tham nhũng.

Xây dựng Đề án hệ thống cơ sở dữ liệu về minh bạch tài sản, thu nhập cũng sẽ được lãnh đạo ngành quan tâm kịp thời triển khai.

* Công tác chống tham nhũng của các đơn vị chuyên trách vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là trong công tác phòng ngừa nghiệp vụ, trinh sát điều tra, nghiệp vụ cơ bản để phát hiện tham nhũng. Công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng trong một số vụ án còn chưa chặt chẽ dẫn đến việc xử lý kéo dài; tỷ lệ giải quyết án tham nhũng của các cơ quan tư pháp trung ương còn thấp...

* Việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, khắc phục hậu quả, xử lý sai phạm sau thanh tra, kiểm toán còn nhiều vướng mắc cả về cơ chế và cách thức thực hiện. Việc xử lý, kiến nghị xử lý hành chính, kỷ luật thông qua công tác thanh tra, kiểm toán vẫn chiếm số lượng rất lớn, trong khi việc kiến nghị xử lý hình sự còn rất hạn chế

(Theo Báo cáo thẩm tra từ Ủy ban Tư pháp của Quốc hội tại kỳ họp 10)