Kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô

Tốc độ tăng trưởng kinh tế chín tháng năm 2015 đã đạt 6,5%,cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý là tốc độ tăng GDP quý sau đều cao hơn quý trước, cụ thể quý I tăng trưởng 6,12%, còn quý II đạt 6,47%; và quý III lên tới 6,81%. Rõ ràng, sau khi tăng trưởng kinh tế xuống “đáy” vào quý I-2012 thì đến nay, sự phục hồi kinh tế đã ngày càng rõ nét trong năm 2015.

Các yếu tố tăng trưởng đều khả quan khi công nghiệp và xây dựng tăng trưởng 9,57% với chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,8% (riêng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,2%). Trong khi đó, mặc dù gặp nhiều khó khăn do thiên tai và thời tiết bất lợi nhưng nông nghiệp vẫn tăng trưởng 2,08% và dịch vụ duy trì tốc độ tăng 6,17%. Tuy tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa chín tháng chỉ tăng 9,6%, thấp hơn so với mục tiêu đặt ra từ đầu năm nhưng nếu loại trừ yếu tố giá thì vẫn tăng 14%, chứng tỏ năng lực sản xuất để xuất khẩu vẫn được duy trì và củng cố. Do sản xuất kinh doanh trên đà phục hồi cho nên vừa tạo thêm được việc làm và thu nhập cho người lao động vừa củng cố niềm tin tiêu dùng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đã tăng 9,8% và tăng 9,1% nếu loại trừ yếu tố giá. Thị trường hàng hóa được hỗ trợ bởi mặt bằng giá cả hầu như không thay đổi suốt chín tháng qua với CPI chỉ tăng vỏn vẹn 0,4% so với cuối năm 2014 và bình quân chín tháng tăng 0,74% so cùng kỳ năm 2014.

Với những diễn biến kinh tế từ đầu năm đến nay, gần như có thể tin chắc, tốc độ tăng trưởng kinh tế quý IV-2015 sẽ tiếp tục đà tăng cao hơn quý III, do đó tốc độ tăng GDP cả năm không những vượt mục tiêu 6,2% mà còn có khả năng vượt cả dự báo lạc quan trước đó là 6,5%. Hơn nữa, chất lượng tăng trưởng kinh tế mặc dù chưa có đột phá cơ bản, song vẫn tiếp tục được cải thiện trong xu thế tăng trưởng kinh tế năm sau cao hơn năm trước, tạo tiền đề tốt cho tăng trưởng giai đoạn 2016-2020. Để tăng trưởng kinh tế thật sự bền vững, đồng thời tiến tới mục tiêu cao hơn nữa, một mặt cần kiên định ổn định kinh tế vĩ mô, không chỉ kiểm soát tốt lạm phát mà còn quan tâm đặc biệt tới cân đối ngân sách nhà nước (NSNN) và cán cân thương mại khi thâm hụt NSNN chín tháng đã lên đến 136.000 tỷ đồng, chiếm hơn 60% dự toán bội chi NSNN cả năm và nhập siêu cũng lên đến 3,8 tỷ USD, nhất là thâm hụt thương mại với Trung Quốc tới 24,3 tỷ USD. Mặt khác, đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh doanh và môi trường đầu tư trên cơ sở tạo bình đẳng giữa các khu vực kinh tế và cam kết hội nhập kinh tế quốc tế. Xuyên suốt và bao trùm triển vọng tăng trưởng và phát triển kinh tế năm 2016 và cả đến năm 2020 là tăng tốc đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế, cơ cấu lại tổng thể và từng bộ phận của nền kinh tế, cơ cấu lại từ nền kinh tế vĩ mô tới từng tế bào của nền kinh tế theo nguyên tắc thị trường và hội nhập nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh, cả khả năng cạnh tranh của quốc gia, địa phương, doanh nghiệp, sản phẩm hàng hóa dịch vụ lẫn của người lao động.