Kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất, nhập khẩu

Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung triển khai kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa nhập khẩu ảnh hưởng sức khỏe con người trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

Theo đó, sẽ kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất, nhập khẩu tại TP Hải Phòng (tháng 12-2015), tại TP Hà Nội, TP Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh (tháng 1-2016). Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các bộ, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ trực tiếp chỉ đạo quyết liệt rà soát, xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý cho hoạt động kiểm tra chuyên ngành thuộc bộ, ngành mình phụ trách; ban hành danh mục hàng hóa phải kiểm tra trước thông quan…