Khởi động dự án hiện đại hóa tài chính công cho Việt Nam

NDO -

NDĐT – Ngày 28-10, tại Hà Nội, diễn ra lễ khởi động chính thức Dự án EU “Hiện đại hóa tài chính công (EU-PFMO) - Hỗ trợ xây dựng năng lực cho Bộ Tài chính Việt Nam” do Bộ Tài chính tổ chức, được Liên hiệp châu Âu tại Việt Nam (EU) tài trợ kinh phí là ba triệu euro.

Khởi động dự án hiện đại hóa tài chính công cho Việt Nam

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Tài chính Huỳnh Quang Hải nhấn mạnh, việc nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực hiện còn nhỏ bé của Việt Nam nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng cường cải tiến dịch vụ công đòi hỏi phải có một hệ thống quản lý tài chính toàn diện và có hiệu quả. Trong đó, các vấn đề về thể chế, thực hiện pháp luật cũng như công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán đều phải được chú trọng, tăng cường nhằm bảo đảm các nguồn lực được phân bổ, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, được kiểm soát chặt chẽ và công khai minh bạch.

Chính sách phát triển của EU “Chương trình nghị sự vì sự thay đổi” bao gồm nhiều ưu tiên trong đó các ưu tiên cụ thể là, quản trị hiệu quả; chống tham nhũng và quản lý tài chính công đóng góp vào công cuộc giảm nghèo và tăng trưởng bao trùm của Việt Nam. Trong đó, cải cách quản lý tài chính công đóng một vai trò quan trọng đối với Việt Nam vì các mục tiêu phát triển quốc gia.

Tham tán Công sứ, Trưởng Ban hợp tác và Phát triển của Phái đoàn Liên hiệp châu Âu Alejandro Montalban Carrasco chia sẻ, cải thiện tài chính công đang ngày càng được đòi hỏi nhiều hơn khi Việt Nam hội nhập sâu rộng hơn vào nền kinh tế toàn cầu. Với việc sẽ tham gia vào các Hiệp định thương mại tự do mới (FTA) như Hiệp định Thương mại tự do Việt nam – Liên hiệp châu Âu (EVFTA) và Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) thì việc thực hiện các cam kết trong hiệp định là thách thức lớn. Đặc biệt là việc cải thiện môi trường đầu tư nhằm hạn chế và xóa bỏ rào cản và trở ngại đối với thương mại và đầu tư quốc tế.

Ghi nhận thách thức trên, Dự án Hiện đại hóa tài chính công (EU-PFMO) tập trung hỗ trợ ổn định kinh tế vĩ mô và nâng cao năng lực thực thi của Chính phủ đối với các chính sách kinh tế và xã hội thông qua việc lập và chấp hành ngân sách hiệu quả, tiết kiệm và minh bạch.

Ngày 30-12-2014, Hiệp định Tài chính cho Dự án EU-PFMO đã được Chính phủ Việt Nam và EU thông qua. Trong khi Hợp phần 1 của dự án EU-PFMO hỗ trợ xây dựng năng lực cho Kiểm toán Nhà nước Việt Nam thì Hợp phần 2 cung cấp hỗ trợ xây dựng năng lực cho Bộ Tài chính Việt Nam thông qua hỗ trợ kỹ thuật. Thay mặt cho Phái đoàn Liên hiệp châu Âu tại Việt Nam (DEU), Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ triển khai Hợp phần 2 của chương trình này, từ tháng 3-2015 đến tháng 6-2018, trong khuôn khổ của Chương trình “Cải cách Kinh tế vĩ mô/Tăng trưởng xanh” được ủy nhiệm bởi Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ).

Sau khi luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi) được thông qua ngày 25-6-2015, dự án chính thức hỗ trợ Bộ Tài chính Việt Nam trong việc cải thiện minh bạch ngân sách, phân cấp tài khóa cũng như nâng cao năng lực quản lý tài chính công ở cấp T.Ư và địa phương. Ngoài ra, dự án sẽ hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong nỗ lực triển khai lập kế hoạch tài chính trung hạn như là một phần của công cuộc hiện đại hóa hành chính công quốc gia.