Khoảng 40.000 thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2

NDO -

Ngày 22/5, khoảng 40.000 thí sinh bước vào Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Các thí sinh làm thủ tục vào phòng thi tham gia Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2022.
Các thí sinh làm thủ tục vào phòng thi tham gia Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2022.

Trong số thí sinh dự thi, có khoảng 26.700 thí sinh đã dự thi đợt 1 nhưng tiếp tục thi đợt 2 để cải thiện điểm; 910 thí sinh vắng thi đợt 1 được Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện dự thi đợt 2 mà không phải nộp lệ phí dự thi. Theo quy định của kỳ thi, thí sinh được tham dự cả 2 đợt thi và chọn sử dụng kết quả đợt thi cao hơn để xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.

Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 diễn ra tại 4 điểm: Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Khánh Hòa và An Giang với 17 cụm thi, 37 điểm thi và 1.203 phòng thi. 

Đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực năm nay có gần 79.400 thí sinh dự thi. Phân tích kết quả bài thi đợt 1 cho thấy điểm trung bình của thí sinh là 646,1 điểm, có 117 thí sinh hơn 1.000 điểm. Thí sinh có điểm thi cao nhất là 1.087 điểm và thấp nhất là 210 điểm (theo thang điểm 1.200).

Kết quả kỳ thi sẽ được sử dụng để thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng có sử dụng phương thức này để tuyển sinh. Năm nay, có hơn 80 trường đại học, cao đẳng sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức để xét tuyển. Trong đó, có 10 trường, khoa thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.