Thái Nguyên vận hành Trung tâm Điều hành thông minh cấp huyện đầu tiên

Thứ Hai, 03-01-2022, 11:50
Trung tâm điều hành thông minh thị xã Phổ Yên chính thức vận hành.

Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) thị xã Phổ Yên là Trung tâm IOC cấp huyện đầu tiên ở tỉnh Thái Nguyên vừa đi vào vận hành ổn định, tạo nền tảng vững chắc xây dựng chính quyền điện tử, xã hội số trên địa bàn.

Theo Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Phổ Yên Bùi Văn Lương, Trung tâm IOC Phổ Yên vừa chính thức vận hành nhằm giám sát các lĩnh vực: Chỉ tiêu kinh tế-xã hội, dịch vụ hành chính công, văn bản điện tử, y tế, giáo dục, thông tin mạng xã hội, phản ánh hiện trường, camera an ninh và giao thông, du lịch thông minh, quản lý cây xanh, cổng thông tin điện tử và nhà văn hóa số.

Hệ thống điều hành có khả năng giám sát và quản lý từ cấp tổng quan đến chi tiết từng tình huống, từ đó cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước cái nhìn toàn diện về các hoạt động hằng ngày diễn ra trên địa bàn thị xã Phổ Yên. Công nghệ được áp dụng trong hệ thống sẽ phân tích dữ liệu lớn để đưa ra các cảnh báo, hỗ trợ việc ra các quyết định, xây dựng phương án tổ chức, điều hành của các cấp chính quyền.

Việc Trung tâm IOC chính thức đưa vào hoạt động sẽ góp phần hiện đại hóa quản lý hành chính công, thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, xã hội số diễn ra nhanh chóng.

Tỉnh ủy Thái Nguyên đã ban hành nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi số cách đây 1 năm nhằm thống nhất quan điểm, chủ trương, mục tiêu, giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030, lấy ngày 31/12 hằng năm là ngày chuyển đổi số của tỉnh. Trên cơ sở nghị quyết, Thái Nguyên xây dựng kế hoạch thực hiện và thành lập Ban Chỉ đạo triển khai, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn với 3 trụ cột: Chính quyền điện tử, kinh tế số và xã hội số phát triển mạnh mẽ.

THẾ BÌNH