Tăng cường đào tạo kết hợp nghiên cứu khoa học

Thứ Tư, 18-05-2022, 22:53
PGS.TS Trương Thị Thủy, Phó Giám đốc Học viện Tài chính phát biểu.

Nhân kỷ niệm “Ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam”, chiều 18/5 tại Hà Nội, Học viện Tài chính, Bộ Tài chính đã tổ chức tọa đàm khoa học, gồm hai phiên và chủ đề: “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội” và “Tăng cường hoạt động công bố sản phẩm NCKH chất lượng cao của Học viện Tài chính trong bối cảnh hiện nay”.

Tại tọa đàm, các ý kiến của các nhà khoa học, chuyên gia, nhà giáo và các đại biểu đã phân tích ý nghĩa “Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam”; khẳng định vai trò KH&CN và phân tích những bài học, kinh nghiệm, đề xuất nhiều giải pháp bảo đảm nghiên cứu khoa học đồng hành và thúc đẩy sự phát triển của các ngành, lĩnh vực và quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, con người Việt Nam.

Tăng cường đào tạo kết hợp nghiên cứu khoa học -0
PGS.TS Trương Thị Thủy, Phó Giám đốc Học viện Tài chính phát biểu đề dẫn Tọa đàm.

Từ năm 2014 đến nay, “Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam” 18/5 hàng năm đã trở thành ngày hội truyền thống của ngành KH&CN. Đây là dịp để các bộ, ngành, địa phương; các viện nghiên cứu, trường đại học và các doanh nghiệp tổ chức hoạt động phổ biến, giới thiệu các cơ chế, chính sách mới về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; dịp để tôn vinh, ghi nhận đóng góp của cộng đồng KH&CN; khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, tinh thần đam mê lao động sáng tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học tương lai. 

Đào tạo và nghiên cứu khoa học tài chính-kế toán chất lượng cao là hai nhiệm vụ cơ bản chiến lược và có mối quan hệ hữu cơ chặt chẽ với nhau của Học viện Tài chính trong suốt truyền thống gần 60 năm xây dựng và phát triển, cũng như trong “Chiến lược phát triển Học viện Tài chính giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn 2045”.

Phát huy tiềm lực đội ngũ cán bộ, viên chức cơ hữu (với 2 giáo sư; 54 phó giáo sư; 190 tiến sỹ: và 369 thạc sỹ; 3 nhà giáo nhân dân, 18 Nhà giáo ưu tú), trong 5 năm qua, Học viện Tài chính đã chủ trì và phối hợp các đối tác tổ chức thành công hơn 10 hội thảo khoa học quốc tế, gần 30 hội thảo cấp quốc gia, 15 Hội thảo cấp học viện, gần 40 hội thảo cấp khoa; nghiệm thu thành công 05 đề tài khoa học cấp Nhà nước, 77 đề tài cấp bộ, cấp tỉnh, 634 đề tài cấp Học viện, 138 đề tài cấp Khoa; đã xuất bản 178 đầu sách, 60 số Nội san; tổ chức 50 Hội thảo khoa học sinh viên; 25 Festival, 8 cuộc thi Olympic và 10 tọa đàm; 316 công trình dự thi dự thi cấp Học viện, 24 công trình NCKH sinh viên dự thi cấp Bộ, đạt được nhiều thành tích, trực tiếp và gián tiếp phục vụ nhiệm vụ chính trị của Học viện và công tác hoạch định chính sách, phát triển kinh tế-xã hội của bộ, ngành, địa phương...

TS NGUYỄN MINH PHONG