Điểm sáng Việt Nam

LTS - Một nền kinh tế lấy lại được đà tăng trưởng sau đại dịch khi đạt được tốc độ tăng trưởng GDP ước tính khoảng 8%! Một nền kinh tế "lội ngược dòng thành công" như nhiều chuyên gia và tổ chức quốc tế nhận định.
0:00 / 0:00
0:00
Điểm sáng Việt Nam

Dẫn ra để thấy, so thời điểm này một năm về trước, Việt Nam đã tạo cho mình một vị thế và tâm thế khác hơn nhiều để đón năm mới. Tuy vậy, sự chững lại của hai động lực tăng trưởng - xuất khẩu và nhu cầu nội địa, là chỉ dấu cần phải cẩn trọng khi bước vào năm 2023, một năm được dự báo còn nhiều thách thức, khó khăn đến từ những biến động trên thế giới và từ chính nội tại nền kinh tế… Nhìn lại năm 2022, từ nỗ lực phòng, chống tham nhũng, vun bồi đội ngũ cán bộ, đến quyết sách trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, chúng ta có thêm động lực nâng cao khả năng chống chịu và tính tự cường trên hành trình phát triển kinh tế-xã hội. Những ưu tiên đầu tư hơn hết và trên hết vẫn là tập trung vào nguồn vốn con người, hạ tầng xanh và thích ứng biến đổi khí hậu.