Khẩn trương giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Ngày 15/8 tới là hạn cuối thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động gặp khó khăn sau đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, đến thời điểm này mới có khoảng 1/3 trong tổng số hồ sơ được duyệt và vẫn còn 29 tỉnh chưa giải ngân cho người lao động.